Jaarverslag 2017

Matratzen Concord

Matratzen Concord is een pan-Europese ‘Fach Discount’-formule die primair de vervangingsmarkt bedient en zich richt op de verkoop van met name matrassen, bedbodems, boxsprings en bedtextiel. De keten telt 999 winkels in drie landen (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk). De winkels zijn traditioneel gevestigd in en rondom de stadscentra dicht bij de consument, maar in toenemende mate ook in retailparken.

2017

2016

Mutatie

Omzet (x € 1.000)

243.213

257.029

-5,4%

Aantal winkels

999

1.004

-0,5%

Aantal medewerkers (FTE)

1.925

1.895

1,6%

De omzet in vergelijkbare winkels daalde bij Matratzen Concord met 6,0%, terwijl de totale omzet in 2017 met 5,4% daalde. Deze daling trad met name op in Duitsland. De lagere koopbereidheid van de Duitse consument vertaalde zich in lagere bezoekersaantallen.

In de tweede helft van 2017 heeft een sanering van het assortiment plaatsgevonden, waardoor in de winkels ruimte is ontstaan om een breder aanbod van boxsprings mogelijk te maken. Daarnaast is in Duitsland de verbouwing van de winkels voortgezet. Het volledige winkelbestand wordt daar in drie jaar gemoderniseerd; het laatste deel zal in 2018 worden afgerond. Eenzelfde modernisering vindt plaats in Oostenrijk en Zwitserland.

In het verslagjaar werden in totaal 46 winkels geopend en 51 winkels gesloten.

www.matratzen-concord.de
www.matratzen-concord.at
www.matratzen-concord.ch