Jaarverslag 2017

Sängjätten

Sängjätten is een fullserviceformule in de Zweedse markt, vergelijkbaar met Beter Bed. In totaal zijn er 25 winkels waarvan 9 franchise. De onderneming is in juni 2016 toegevoegd aan de groep. Eind 2016 is de nieuwe Sängjätten ‘look & feel’ geïntroduceerd, gevolgd door de nieuwe assortimenten vanaf het tweede kwartaal in 2017. Hiermee is een significante stijging in de orderintake gerealiseerd.

2017

2016

Mutatie

Omzet (x € 1.000)

11.606

4.966

133,7%

Aantal winkels

16

16

0,0%

Aantal medewerkers (FTE)

71

52

36,5%

In 2018 zal een drietal winkels van franchisenemers worden overgenomen. Mede daardoor zal het aantal eigen winkels in 2018 waarschijnlijk boven de 20 uitkomen. De overige franchisenemers zullen in de loop van 2018 individueel en onder eigen naam verder gaan en niet langer deel uitmaken van Sängjätten.

www.sangjatten.se