Jaarverslag 2017

Auditcommissie

De Auditcommissie bestond in het boekjaar 2017 uit mevrouw De Groot (Voorzitter), de heer Goeminne en de heer Van der Vis. De samenstelling van de Auditcommissie is in overeenstemming met de bepalingen van de Corporate Governance Code, waarbij mevrouw De Groot geldt als financieel expert.

De taak van de Auditcommissie is het adviseren en het assisteren van de Raad van Commissarissen met betrekking tot haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de wijze waarop de onderneming voldoet aan de regels op het gebied van verslaglegging en Corporate Governance.

De Auditcommissie kwam het afgelopen boekjaar tweemaal bijeen. Bij beide gelegenheden heeft de Auditcommissie in afwezigheid van de Directie met de externe accountant gesproken.

De Auditcommissie heeft met de Directie en de externe accountant, PwC Accountants, uitvoerig de jaarrekening en het bestuursverslag, en de halfjaarcijfers en de bijbehorende management letters inclusief de 'key audit'-onderwerpen besproken. Daarnaast heeft de Auditcommissie aandacht geschonken aan het controleplan 2017, de opvolging van eerdere aanbevelingen, fiscale zaken, liquiditeit en financiering en het risicobeheersings- en controlesysteem.

Ten slotte is de Auditcommissie betrokken geweest bij de invulling van de Interne Audit Functie.