Jaarverslag 2017

Naleving van de Code

Voor zover van toepassing voldoet de onderneming aan alle bestpracticebepalingen van de Code. De bestpracticebepalingen van Principe 4.4 (‘Certificering van aandelen’) en Principe 5 (‘One-tier bestuursstructuur') zijn niet van toepassing op de vennootschap.