Jaarverslag 2017

Remuneratie Raad van Commissarissen

Sinds 19 mei 2015 gelden de volgende vergoedingen:

  • Commissarissenvergoeding € 21.000.
  • Vergoeding voor de deelname aan een commissie € 4.500.
  • Extra vergoeding voor het voorzitterschap € 10.000.

De vergoeding van de Raad van Commissarissen wordt driejaarlijks getoetst. In 2017 was de vergoeding (in euro) als volgt:

Commissaris

RvC

Audit-commissie

Remuneratie-commissie

Voorzitter RvC

Beloning 2017

Beloning 2016

D.R. Goeminne

21.000

4.500

4.500

10.000

40.000

40.000

A.J.L. Slippens

21.000

-

4.500

-

25.500

25.500

E.A. de Groot

21.000

4.500

4.500

-

30.000

30.000

W.T.C. van der Vis

21.000

4.500

4.500

-

30.000

30.000