Jaarverslag 2017

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van het aandeelhoudersrendement met behoud van een gezonde vermogenspositie. Doelstelling van de onderneming is om, onder voorwaarden, ten minste 50% van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een interim-dividend na publicatie van de derdekwartaalcijfers en een slotdividend na goedkeuring van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering. Op deze manier wordt de betaling van het dividend evenredig over het jaar gespreid. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat de solvabiliteit van de onderneming op enige publicatiedatum lager is dan 30%. Tevens mag de ratio netto-rentedragende-schuld/EBITDA niet groter zijn dan twee.

Dividend en winst per aandeel

Onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Directie jaarlijks vast welk deel van de winst wordt gereserveerd. Ook het besluit tot het uitkeren van een interim-dividend is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2017

2016

2015

Aantal uitstaande aandelen

21.955.562

21.955.562

21.955.562

Ingekochte maar niet ingetrokken aandelen

-

-

-

Slotkoers (€)

13,24

16,90

22,48

Hoogste slotkoers (€)

17,70

22,50

23,74

Laagste slotkoers (€)

12,45

14,86

15,91

Winst per aandeel (€)

0,43

0,87

1,03

Dividend per aandeel (€)

0,37

0,74

0,87

Pay-out ratio

86%

85%

85%

Marktkapitalisatie (in € miljoen)

291

371

494