Jaarverslag 2017

Meerjarenoverzicht

per 31 december

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Resultaat (in duizend €)

Netto-omzet

416.426

410.457

385.440

363.953

357.363

397.288

Brutomarge

239.495

237.107

222.215

208.653

203.185

223.843

EBITDA1

27.479

37.528

41.115

31.284

22.272

38.143

Bedrijfsresultaat

14.425

26.035

30.699

23.042

12.284

23.719

Nettowinst

9.525

19.015

22.559

16.860

8.198

14.418

Afschrijvingen en afwaarderingen

12.847

11.168

9.825

8.242

9.988

14.424

Kasstroom2

22.579

30.508

32.975

25.102

18.186

28.842

Netto-investeringen

21.177

16.209

15.372

12.207

4.633

10.262

Vermogen (in duizend €)

Balanstotaal

156.730

143.617

131.677

117.123

102.485

110.855

Eigen vermogen

70.184

76.878

75.750

68.635

57.963

55.832

Gegevens per aandeel

Nettowinst in €

0,43

0,87

1,03

0,77

0,38

0,67

Kasstroom in €

1,03

1,37

1,50

1,15

0,84

1,33

Dividend in €

0,37

0,74

0,87

0,65

0,27

0,47

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in 1.000 aandelen)

21.956

21.956

21.947

21.855

21.734

21.681

Aandelenkoers ultimo jaar in €

13,24

16,90

22,48

17,20

17,61

13,20

Verhoudingsgetallen

Omzetgroei

1,5%

6,5%

5,9%

1,8%

-10,0%

0,1%

Brutomarge/netto-omzet

57,5%

57,8%

57,7%

57,3%

56,9%

56,3%

EBITDA/netto-omzet

6,6%

9,1%

10,7%

8,6%

6,2%

9,6%

Bedrijfsresultaat/netto-omzet

3,5%

6,3%

8,0%

6,3%

3,4%

6,0%

Nettowinst/netto-omzet

2,3%

4,6%

5,9%

4,6%

2,3%

3,6%

Solvabiliteit

44,8%

53,5%

57,5%

58,6%

56,6%

50,4%

Overige

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.188

1.206

1.161

1.127

1.175

1.219

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.849

2.765

2.513

2.369

2.420

2.495

Omzet per FTE (in € 1.000)

146

148

153

154

148

159

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd het bedrijfsresultaat niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.
  2. 2 Nettowinst vermeerderd met afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd de nettowinst niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.